2018-07-17
Open
#1 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF 공개합니다. star
2018-07-17 Open
Tasks

2010년 6월에 출간되었던 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF로 공개합니다.

책소개: 카지노사이트

임실콜걸⇛24시출장샵ク임실마사지 어플《임실휴게텔 안마방》◑﹝임실천안역 근처 모텔﹞♩임실이태원 마사지“임실트레이너 마사지↾임실이진호 안마방↑임실타이마사지 불법☈임실안마방 bj

5년 계약기간이 끝났을때 갱신을 하지 않았고 출판사에 절판을 요청했습니다. 그러자 조금씩 팔리는데 왜 절판하냐, 차라리 2판을 내면 어떻겠느냐라는 제안이 있었지만 그냥 절판을 원하다고 했습니다.

2년전인 2016년 이맘때쯤 절판요청이후 1년이 지나서야 최종 절판이 되었다고 출판사로부터 연락을 받았었죠.

절판 요청 이유는 이랬습니다.

그로부터 다시 2년이 지났습니다.

간간히 관련해서 메일을 받았고 절판후에는 책을 구할 수 있냐는 문의를 드물게 받곤 했었습니다.
비록 기술 책으로서의 그 가치에 의구심이 있어 절판했지만 일부에게는 어떤 의미로 도움이 될 수 있을까 싶어 출판사에 메일을 보내 다시 한 번 양해를 구하고 책 전체를 공개하기로 했습니다.

여유가 된다면 각 장 별로 바뀐 생각이나 추가 코멘트를 조금씩 붙여서 올려볼까 합니다.

임실콜걸♤예약금없는출장샵ε임실마사지 어플《임실신포동 마사지》└﹝임실마사지 하다가﹞⇚임실안마방 태국녀♛임실중국 마사지 가격∷임실홍콩 안마방➼임실출장샵콜걸❤임실아로마 마사지 부작용

수원사당 마사지

두 줄의 저자 서문에는 제 마음이 담겨 있었습니다.

그래서 길게 쓰지 않고 그저 한 자라도 더 읽어주었으면 했습니다.

그리고 무려 25분의 베타 리더가 참여해 주셨습니다.

네 그렇습니다. 이 책은 제 책이라고 할 수 없는 책입니다. 주변의 동료와 책안의 스승과 리더로 참여해 주신분들이 썼고 저는 보고 느낀걸 타이핑을 했다고 보는 편이 더 맞는 책입니다.

임실콜걸┝출장부르는법⇞임실마사지 어플《임실안마방 경찰》♀﹝임실대전 출장안마﹞™임실햄스터 마사지⇙임실산본 안마방├임실안마방 첫경험⇦임실마사지 방법●임실혼자 안마방

1장 예고)


임실콜걸▒24시출장샵╦임실마사지 어플《임실마사지 가격》♂﹝임실안마방 여자﹞➹임실상남동 안마방┫임실안마방 발기✪임실조루 안마방ケ임실눈 커지는 마사지☺임실오피걸

이 책의 편집은 무려..

임실콜걸↔예약╩임실마사지 어플《임실포항 안마방》⇙﹝임실목 마사지﹞╟임실안마방 오일ケ임실콧대 마사지 효과▒임실괌 마사지┼임실지압 나무위키↕임실선릉 안마방

조연희 편집자님은 어렸지만 최고였죠.

임실콜걸┶24시출장샵╄임실마사지 어플《임실이진호 안마방》✏﹝임실안마방 빡촌﹞✌임실하남 안마방┘임실화곡 마사지•임실자지 마사지┐임실태국 현지 마사지☀임실안마방 초이스

사실 처음엔 농담을 정말 많이 넣었는데 거의 다 잘렸습니다. 개인적으로는 아쉽습니다만 생각해보면 보통 제가 농담을 하면 대개 저만 좋아했고 전체적으로 설문이나 평가가 안좋았었기 때문에 (...) 조연희 편집자님이 요령있게 잘 잘랐다고 생각은 하고 있습니다.

임실콜걸구미출장안마태백마사지 관리사임실일본놈 길거리 한국여자 꼬셔사 마사지임실여성 전용 아로마 마사지♪임실안마방 마사지♟[bracketl13]임실구월동 안마방[bracketr13]임실신사역 안마방✦임실오피스텔 마사지-임실푸켓 크리스틴 마사지➽임실구미 안마방♂임실코스프레 안마방◐임실일본야동 마사지↙[bracketl14]임실눈 마사지[bracketr14]임실전북 안마방╘임실전립선 마사지 영상↔임실마사지★임실정선 사북 마사지◈예약금없는출장샵김제포승 마사지계룡에가오 마사지임실안마방 실장임실동암역 마사지►임실평택 마사지✂[bracketl15]임실안마방 초이스[bracketr15]임실타이마사지 팁⇗임실연예인 마사지♡임실보라카이 마사지╰임실임산부 마사지┘부산출장안마
Issue Sharer
Comment 5

  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input임실팔자주름 마사지♣임실구미 마사지➷﹝임실동탄 마사지 후기﹞임실평택 여관▶임실모텔 걸★임실출장여대생♗임실범일동 마사지❤울산상무지구 안마방
  • 청양불광동 마사지
  • 임실콜걸
  Markdown Output
  # This is an H1
  ## This is an H2
  ### This is an H3
  
  # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
 • Markdown Input
  Markdown Output
  *This is an italic*
  **This is an bold**
  ~~This is an strike~~
  
  *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - Red
    1. White
    2. Blue
  - Green.
  바카라사이트임실fc2 남친 마사지임실안마방 아이돌ナ임실부산 안마방 추천ⓛ[bracketl17]임실모텔 다방[bracketr17]임실구미 봉곡동 마사지╀임실일본 가슴 마사지⇐임실부산 사상 출장⇙임실레즈 안마방⊙임실아산 출장 만남임실남자 안마방
  - Red 1. White 2. Blue - Green
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - [ ] Todos
    - [x] To do A
    - [ ] To do B
    - [ ] To do C
            
  • Todos
   • To do A
   • To do B
   • To do C
 • Markdown Input
  Markdown Output
  ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  
  ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
 • Markdown Input
  Markdown Output
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  >
  > Aenean commodo ligula eget dolor.
  
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
 • Markdown Input
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
Drag & Drop files here to upload.
Tasks

기대되네요 ^^ 미리 감사합니다.

Reply
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
   • Todos
    • To do A
    • To do B임실선입금 없는 출장 만남임실마사지 단속 시간임실용현동 마사지임실광양 안마방임실콜걸임실별내 안마방₪임실안마방 아침☜[임실서산 마사지]임실마사지 효능✎임실박중현 안마방╕임실안마방 아이돌α임실사타구니 마사지×jasulloc.xyz출장부르는법진주사타구니 마사지예약창원출장샵삼척콜 걸임실음부 마사지◎임실남성 전용 마사지◈﹝임실마사지 야동﹞임실video.fc2.com 마사지➸임실타이 마사지 토렌트➽임실베트남 마사지 후기➢임실성내동 안마방⇘임실콜걸임실마사지 구인임실안마임실안마방 숙박☜임실폰섹 녹음➼{임실타이 마사지 단속}임실서양 마사지 야동♗임실민락동 마사지┬임실아프리카tv 마사지♔임실안마방 똥까시☈출장부르는법임실콜걸울산출장샵임실마송 여관임실콜걸
    • To do C
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • Markdown Input
   Markdown Output
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
   >
   > Aenean commodo ligula eget dolor.
   
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
  • Markdown Input
   Markdown Output
   `function test() {console.log("hello world");}`
   
   ```javascript
   function test() {
    console.log("hello world");
   }
   ```
   
   `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
  • Markdown Input
   Markdown Output
   | Default   | Align center | Align right |
   | ------------ | :----------: | ------: |
   | Carrot    | Red     | 1,000  |
   | Banana    | Yellow    | 32,000 |
   
   | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
  Drag & Drop files here to upload.
 • 대전출장안마
 • 임실마사지 분수▣임실일본놈 길거리 한국여자 꼬셔사 마사지↜[bracketl16]임실스킨쉽 마사지[bracketr16]임실전국 안마방⇢임실경포대 안마방ネ임실거제도 여관➵임실화성 안마방⇪
 • 임실콜걸

  안녕하세요! 이 페이지에서만 1장 링크가 잘못 연결되어있습니다.
  공개도 코멘트 업데이트도 감사합니다!!

  Reply

  그렇네요! 수정했습니다! 알려주셔서 고맙습니다!

  - 고흥한국야동 안마방 2018-07-20
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code예약
  • 임실불광동 마사지◙임실오피 투샷➠[bracketl18]임실안마방 김치남[bracketr18]임실일산 모텔★임실전립선 마사지キ임실동남아 안마방↔임실군포 안마방☆
  • 임실세종시 마사지▼임실대전 안마방 후기⇉《임실마사지 기획물》임실체코 마사지☞임실창원 봉곡동 안마방₪임실가경동 안마방⇃임실림프 마사지↦
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • 24시출장샵출장부르는법군산출장안마임실콜걸
  • 양평송원장 마사지
  • 임실마사지 수면실╓임실아프리카tv 마사지╋[임실홍진호 안마방]임실안마방 가성비▤임실모텔출장➷임실가경동 안마방✔임실고관절 마사지❄임실콜걸
  • Markdown Input
  • 85me.xyz
  • 예약금없는출장샵
  • 임실콜걸
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
 • Drag & Drop files here to upload.
  Tasks

  좋은책 감사합니다! 잘읽고있어요. 여담이지만, 농담이 많이 잘린것이 아쉽네요ㅎㅎ

  Reply

  댓글 고맙습니다! 새 해 복 많이 받으세요!

  - 온라인카지노 포항제주시 연동 마사지
  Add a comment
 • 임실두정동 안마방
 • 임실국노
 • 진주왕십리 안마방
 • 임실안산 안마방
 • jnice09-ipp30-wq-zq-0415